Zakúpte si lístky online


1 deň rodinný 1+2 (1 dospelý + 2 deti)

1 deň rodinný 1+2 (1 dospelý + 2 deti)

Platný v sezóne: od 11. 3. 2024 do 15. 4. 2024 (vrátane)

Skipas platí pre 1 dospelú osobu a 2 deti. Podmienkou predaja sú zhodné priezviská a zhodné bydlisko všetkých členov rodiny, predloženie OP rodičov a preukazov poistenca detí na požiadanie. Deti musia spĺňať podmienku zľavy na dieťa – vek do 11,99 rokov.


Pri zneužití skipasu– používaním neprenosného skipasu inou osobou a detského alebo juniorského skipasu dospelou osobou, je prevádzkovateľ oprávnený skipas zablokovať, bez nároku zákazníka na náhradu nevyčerpanej hodnoty skipasu.

Cena v eshope: 45.00 €
Cena v pokladni: 52.00€

Kúpiť nový lístok
Dobiť existujúci lístok s okamžitou platnosťou na svahu
Vyberte lístok, ktoré chcete dobiť pre dospelé osoby

* číslo skipasu je 23-miestne číslo bez medzier a bez pomlčiek
Vyberte lístok, ktoré chcete dobiť pre dieťa
* číslo skipasu je 23-miestne číslo bez medzier a bez pomlčiek