Zakúpte si lístky online


1 deň rodinný 2+2 (2 dospelí + 2 deti)

1 deň rodinný 2+2 (2 dospelí + 2 deti)

Platný v sezóne: od 9. 1. 2023 do 12. 3. 2023 (vrátane)

Skipas platí pre 2 dospelé osoby a 2 deti. Podmienkou predaja sú zhodné priezviská a zhodné bydlisko všetkých členov rodiny, predloženie OP rodičov a preukazov poistenca detí na požiadanie. Deti musia spĺňať podmienku zľavy na dieťa – vek do 11,99 rokov.


Pri zneužití skipasu– používaním neprenosného skipasu inou osobou a detského alebo juniorského skipasu dospelou osobou, je prevádzkovateľ oprávnený skipas zablokovať, bez nároku zákazníka na náhradu nevyčerpanej hodnoty skipasu.

Cena v eshope: 96.00 €
Cena v pokladni: 106.00€

Kúpiť nový lístok
Dobiť existujúci lístok s okamžitou platnosťou na svahu
Vyberte lístok, ktoré chcete dobiť pre dospelé osoby


* číslo skipasu je 23-miestne číslo bez medzier a bez pomlčiek
Vyberte lístok, ktoré chcete dobiť pre dieťa
* číslo skipasu je 23-miestne číslo bez medzier a bez pomlčiek