Zakúpte si lístky online


Jednosmerná jazda lanovkou hore - Deti, Seniori, ZŤP

Jednosmerná jazda lanovkou hore - Deti, Seniori, ZŤP

Platný v sezóne: od 1. 4. 2023 do 31. 10. 2023 (vrátane)

Lístok platí na jednu jazdu lanovou dráhou Dedovka, smerom nahor.

Tarifa DETI
 platí pre deti vo veku od 5 do 15,99 rokov, po predložení preukazu poistenca alebo iného dokladu preukazujúceho vek dieťaťa.

Tarifa SENIORI platí pre ženy a mužov vo veku 62 a viac rokov.

Tarifa ZŤP platí pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP.

Pri kúpe lístkov v tejto tarife je potrebné nosiť pri sebe príslušný preukaz, preukaz poistenca, občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad, preukazujúci nárok na zľavu. V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na jeho odobratie bez nároku na odškodnenie.

Tento produkt je možné využiť iba v deň zakúpenia.

Cena v eshope: 8.00 €
Cena v pokladni: 9.00€

Kúpiť nový lístok
Dobiť existujúci lístok s okamžitou platnosťou na svahu
Dobiť lístok * číslo skipasu je 23-miestne číslo bez medzier a bez pomlčiek